Polski

Zgłoś abstrakt

Regulamin składania abstraktu

 1. Informacje ogólne
 • Abstrakt musi być napisany w języku angielskim i nie powinien przekraczać 250 słów.
 • Abstrakt nie powinien być publikowany oraz prezentowany na żadnym innym kongresie.
 • Abstrakt powinien zawierać najważniejsze punkty badania: cel, metody, wyniki i wnioski. Jedynie powszechnie używane skróty nie muszą być wyjaśnianie. Nazwy leków powinny odpowiadać międzynarodowej nomenklaturze.
 • Abstrakty mogą być składane jedynie poprzez system przygotowany dla uczestników kongresu.
 • W celu złożenia abstraktu należy zarejestrować się w systemie (patrz: Rejestracja).
 • Ostateczny termin złożenia abstraktu upływa 04 maja 2017 roku.
 • Abstrakty złożone w późniejszym terminie oraz prace przesłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą uwzględniane.
 • Każde streszczenie będzie oceniane przez anonimowego recenzenta.
 • Termin sprawdzania prac przez recenzentów upływa 25 maja 2017 roku.
 • Autorzy będą poinformowani o akceptacji lub odrzuceniu ich pracy do 10 maja 2017 roku.
 • Abstrakty ukażą się w suplemencie czasopisma „Disaster and Emergency Medicine Journal”.
 • Redakcja naukowa „Disaster and Emergency Medicine Journal” zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych abstraktów z propozycją opublikowania przez nich pełnego artykułu na łamach „Disaster and Emergency Medicine Journal”. Informacja taka zostanie przesłana najpóźniej do 10 maja 2017 roku.
 • Sesje tematyczne.
   
 1. Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych sesji tematycznych:

Przypadki neurologiczne

Przypadki ortopedyczne

Pediatria

Zapobieganie urazom

Międzynarodowa medycyna ratunkowa

Leczenie dróg oddechowych

Niedokrwienie i reperfuzja

Badania diagnostyczne

Medycyna katastrof

Terroryzm i imprezy masowe

Pogotowie ratunkowe

Medycyna ekstremalna

Epidemiologia

Etyka

Medycyna ratunkowa oparta na dowodach

Geriatria w przypadkach klinicznych

Polityka zdrowotna

Choroby zakaźne

Psychologia w ratownictwie

Choroby układu oddechowego

Resuscytacja

Medycyna ratunkowa w praktyce

Diagnostyka obrazowa

Wytyczne dotyczące podejmowania decyzji klinicznych

Intensywna opieka medyczna

Choroby układu krążenia

Toksykologia

Hipotermia terapeutyczna

Trauma

Opatrywanie ran

Edukacja
 

 1. Układ abstraktu
 • Abstrakt musi zawierać:

- Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).

- Pierwszą literę imienia i nazwisko autora (należy wymienić wszystkich autorów).

- Nazwę instytucji i miasto.

- Tekst główny zawierający krótki wstęp, cel, materiały i metody, wyniki, wnioski i tytuł sesji tematycznej, do której ma być przyporządkowany abstrakt. Abstrakt nie powinien przekraczać 250 słów (łącznie z tabelami).

 • Ryciny, dokładny adres instytucji (ulica, kod), stopnie naukowe, dane sponsorów oraz piśmiennictwo nie powinny znajdować się w abstrakcie.
   
 1. Instrukcja składania abstraktu

Zgłoszenia abstraktu należy dokonać poprzez System Obsługi Konferencji.

Uwaga! Abstrakty niespełniające wyżej wymienionych warunków nie będą akceptowane.

 

 

 

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl