Polski

Zgłoś abstrakt

Regulamin składania abstraktu

 1. Informacje ogólne
 • Abstrakt musi być napisany w języku angielskim i nie powinien przekraczać 250 słów.
 • Abstrakt nie powinien być publikowany oraz prezentowany na żadnym innym kongresie.
 • Abstrakt powinien zawierać najważniejsze punkty badania: cel, metody, wyniki i wnioski. Jedynie powszechnie używane skróty nie muszą być wyjaśnianie. Nazwy leków powinny odpowiadać międzynarodowej nomenklaturze.
 • Abstrakty mogą być składane jedynie poprzez system przygotowany dla uczestników kongresu.
 • W celu złożenia abstraktu należy zarejestrować się w systemie (patrz: Rejestracja).
 • Ostateczny termin złożenia abstraktu upływa 04 maja 2017 roku.
 • Abstrakty złożone w późniejszym terminie oraz prace przesłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą uwzględniane.
 • Każde streszczenie będzie oceniane przez anonimowego recenzenta.
 • Termin sprawdzania prac przez recenzentów upływa 25 maja 2017 roku.
 • Autorzy będą poinformowani o akceptacji lub odrzuceniu ich pracy do 10 maja 2017 roku.
 • Abstrakty ukażą się w suplemencie czasopisma „Disaster and Emergency Medicine Journal”.
 • Redakcja naukowa „Disaster and Emergency Medicine Journal” zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych abstraktów z propozycją opublikowania przez nich pełnego artykułu na łamach „Disaster and Emergency Medicine Journal”. Informacja taka zostanie przesłana najpóźniej do 10 maja 2017 roku.
 • Sesje tematyczne.
   
 1. Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych sesji tematycznych:

Przypadki neurologiczne

Przypadki ortopedyczne

Pediatria

Zapobieganie urazom

Międzynarodowa medycyna ratunkowa

Leczenie dróg oddechowych

Niedokrwienie i reperfuzja

Badania diagnostyczne

Medycyna katastrof

Terroryzm i imprezy masowe

Pogotowie ratunkowe

Medycyna ekstremalna

Epidemiologia

Etyka

Medycyna ratunkowa oparta na dowodach

Geriatria w przypadkach klinicznych

Polityka zdrowotna

Choroby zakaźne

Psychologia w ratownictwie

Choroby układu oddechowego

Resuscytacja

Medycyna ratunkowa w praktyce

Diagnostyka obrazowa

Wytyczne dotyczące podejmowania decyzji klinicznych

Intensywna opieka medyczna

Choroby układu krążenia

Toksykologia

Hipotermia terapeutyczna

Trauma

Opatrywanie ran

Edukacja
 

 1. Układ abstraktu
 • Abstrakt musi zawierać:

- Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).

- Pierwszą literę imienia i nazwisko autora (należy wymienić wszystkich autorów).

- Nazwę instytucji i miasto.

- Tekst główny zawierający krótki wstęp, cel, materiały i metody, wyniki, wnioski i tytuł sesji tematycznej, do której ma być przyporządkowany abstrakt. Abstrakt nie powinien przekraczać 250 słów (łącznie z tabelami).

 • Ryciny, dokładny adres instytucji (ulica, kod), stopnie naukowe, dane sponsorów oraz piśmiennictwo nie powinny znajdować się w abstrakcie.
   
 1. Instrukcja składania abstraktu

Zgłoszenia abstraktu należy dokonać poprzez System Obsługi Konferencji.

Uwaga! Abstrakty niespełniające wyżej wymienionych warunków nie będą akceptowane.

 

 

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

TV MED

Partnerzy medialni:

IKAMED.PL NA RATUNEK

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl